AVISO LEGAL

Datos da empresa

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, ASOCIACIÓN DE PERSOAS ALCOHÓLICAS REHABILITADAS ADIANTE infórmalle que os seus datos identificativos son os seguintes:

 

Denominación social: ASOCIACIÓN DE PERSOAS ALCOHÓLICAS REHABILITADAS ADIANTE

 

C.I.F.: G15280837

 

Domicilio social: RÚA BALSA 28 BAJO IZQ 15320 – AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (A CORUÑA)

 

Teléfono: 981440498

 

Correo electrónico a efectos de comunicacións: adiante@hotmail.com

 

Datos de contacto Delegado de Protección de Datos: Teléfono: 984283532  Correo electrónico: delegadoprotecciondatos@prodasva.org.

 

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e  ASOCIACIÓN DE PERSOAS ALCOHÓLICAS REHABILITADAS ADIANTE consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

Condicións de acceso e utilización

O presente aviso legal regula o uso do sitio web http://www.asociaciondealcoholicosadiante.es  (en diante, A WEB), do que é titular ASOCIACIÓN DE PERSOAS ALCOHÓLICAS REHABILITADAS ADIANTE

 

A navegación pola web de ASOCIACIÓN DE PERSOAS ALCOHÓLICAS REHABILITADAS ADIANTE atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

 

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, con todo, ASOCIACIÓN DE PERSOAS ALCOHÓLICAS REHABILITADAS ADIANTE condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo enchemento do correspondente formulario.

 

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a  ASOCIACIÓN DE PERSOAS ALCOHÓLICAS REHABILITADAS ADIANTE, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

 

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a  ASOCIACIÓN DE PERSOAS ALCOHÓLICAS REHABILITADAS ADIANTE e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

 

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a  ASOCIACIÓN DE PERSOAS ALCOHÓLICAS REHABILITADAS ADIANTE ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

Política de ligazóns e exencións de responsabilidades

ASOCIACIÓN DE PERSOAS ALCOHÓLICAS REHABILITADAS ADIANTE non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na WEB e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

 

ASOCIACIÓN DE PERSOAS ALCOHÓLICAS REHABILITADAS ADIANTE declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos que, aos usuarios da WEB, puidesen derivarse da navegación pola mesma. En consecuencia, ASOCIACIÓN DE PERSOAS ALCOHÓLICAS REHABILITADAS ADIANTE non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

Uso de cookies e datos estadísticos

Esta páxina web pode recoller datos dos seus visitantes por medio do uso de  cookies. Consultar a política de cookies, no seu caso.

 

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro.

Protección de datos

ASOCIACIÓN DE PERSOAS ALCOHÓLICAS REHABILITADAS ADIANTE non recolle datos de carácter personal a través da páxina web.