AXUDAS CONCEDIDAS NO ANO 2023

PROGRAMA DE MANTEMENTO DA ABSTINENCIA 2023

ENTIDADE

CONSELLERÍA DE SANIDADE

Subdirección xeral de Atención Primaria

CONVOCATORIA

ORDE do 18 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca, polo procedemento de anticipado de gasto, o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais

IMPORTE DA AXUDA

10.262,18 €

ENTIDADE

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes.
Sección de Servizos Sociais

CONVOCATORIA

FOAXE-P: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de programas e servizos en materia de Servizos Sociais no ano 2023.

IMPORTE DA AXUDA

12.174,91 €

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADITIVAS (trianual)

ENTIDADE

CONSELLERÍA DE SANIDADE

Dirección Xeral de Saúde Pública

CONVOCATORIA

Orde do 14 de xullo de 2022, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, que incorpora fondos procedentes do tramo autonómico da asignación tributaria do 0,7 % do IRPF destinado á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario, para o cofinanciamento de proxectos de prevención de condutas aditivas.

IMPORTE DA AXUDA

Ano 2022

3.315,00 €

Ano 2023

6.630,00 €

Ano 2024

6.630,00 €

Ano 2025

3.315,00 €

ENTIDADES SOCIAIS DO CONCELLO DE AS PONTES 2023

ENTIDADE

CONCELLO DE AS PONTES

Concellería de Benestar Social, Igualdade, Educación e Xuventude

CONVOCATORIA

BOP A CORUÑA, LUNS, 26 DE XUÑO DE 2023: Convocatoria subvencións entidades sociais correspondentes o ano 2023

IMPORTE DA AXUDA

62.000,00 €