PROGRAMA DE MANTEMENTO DE ABSTINENCIA

TERAPIA GRUPAL DE PERSOAS ADICTAS

TERAPIA DE FAMILIARES

INTERVENCIÓNS INDIVIDUALIZADAS

PROGRAMA DE COMPETENCIAS PARA A VIDA

(DESENROLO PERSOAL)

ENCONTROS CON MULLERES

MULLERES ADICTAS E FAMILIARES

TALLER DE ALFABETIZACIÓN EMOCIONAL ASISTIDO CON CABALOS

ATENCIÓN E PREVENCIÓN de CONDUCTAS ADICTIVAS na ADOLESCENCIA

INTERVENCIÓNS INDIVIDUALIZADAS

PROGRAMA DE PREVENCIÓN NOS IES DE AS PONTES

PROGRAMA DE PREVENCIÓN NA FAMILIA PARA O COLECTIVO DE ANPAS DE AS PONTES